LATVIJAS MĀKSLAS
AKADĒMIJA

Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gada 20. augustā, taču studiju darbs uzsākts 1921. gada 12. oktobrī. Laika gaitā Latvijas Mākslas akadēmija pilnveidojusi un paplašinājusi studiju iespējas, pirmās brīvvalsts laikā uzsākot studijas 7 meistardarbnīcās, šobrīd piedāvājot studiju iespējas jau 14 specialitātēs.

Latvijas Mākslas akadēmija ir universitātes tipa augstskola, kas ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko mākslas izglītību.

LMA piedāvā studijas piecās - Vizuālās mākslas, Vizuāli plastisko mākslu, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas un Mākslas zinātnes - nodaļās, kas apkopo 14 apakšnozares:

Vizuālās mākslas nodaļā - glezniecība, grafika, tekstilmāksla;

Vizuāli plastisko mākslu nodaļā - tēlniecība, keramika, stikla māksla un modes māksla;

Dizaina nodaļā - funkcionālais dizains, metāla dizains, vides māksla;

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļā - vizuālā komunikācija, scenogrāfija;

Mākslas zinātnes nodaļā - vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija, restaurācija.

Studējot Latvijas Mākslas akadēmijā, var iegūt šādus akadēmiskās izglītības grādus:

- humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā,

- humanitāro zinātņu maģistrs mākslā,

- mākslas doktors.

Latvijas Mākslas akadēmija atrodas vienā no iespaidīgākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektūras pieminekļiem - neogotiskajā Biržas komercskolas ēkā (arhtiekts V. L. Bokslafs). Pēc pasūtītāja - Rīgas Biržas komitejas - prasības ēka tika veidota „ķieģeļu gotikas" formās, atspoguļojot Hanzas pilsētas vēsturiskās tradīcijas. Vairākos iekštelpu apdares ornamentālajos gleznojumos izmantoti jūgendstila motīvi, izcila ir Latvijas Mākslas akadēmijas aula, kuras griestus grezno viens no lielākajiem griestu apgleznojumiem Baltijā. Milzīgās E. Todes darbnīcā izgatavotās jūgendstila vitrāžas grezno LMA kāpņu telpas logus.

Latvijas Mākslas akadēmijas Rektors kopš 2007. gada prof. Aleksejs Naumovs.